جاذبه های تاریخی

سایت های میراث جهانی

گنبد قابوس

گنبد قابوس

آرامگاهی به بلندی 53 متر ، در سال 386 برای قابوس ابن وشمگیر ، اهل قلم و حاکم آل زیار ، در نزدیکی خرا... Read more

جاذبه های طبیعی

© 2015 Powered By Persian Tourism Guide