جاذبه های تاریخی

سایت های میراث جهانی

تخت سلیمان

تخت سلیمان

سایت باستان شناسی تخت سلیمان، در شمال غربی ایران، در دره ای در یک منطقه کوه آتشفشانی واقع شده است .... Read more

جاذبه های طبیعی

© 2015 Powered By Persian Tourism Guide