جاذبه های تاریخی

سایت های میراث جهانی

سلطانیه

سلطانیه

آرامگاه الجایتو در سالهای 682-692 شمسی در شهر سلطانیه ، پایتخت سلسله ایلخانیان توسط مغولها بنا شد .... Read more

جاذبه های طبیعی

© 2015 Powered By Persian Tourism Guide