جاذبه های تاریخی

سایت های میراث جهانی

پاسارگاد

پاسارگاد

پاسارگاد نخستین پایتخت امپراتوری هخامنشی بود که توسط کورش کبیر دوم در پارس ، سرزمین ایرانیان در قرن... Read more

جاذبه های طبیعی

© 2015 Powered By Persian Tourism Guide